فــــرج نزدیک است...
اللهم عجل لولیک الفرج
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 توسط منتظر فرج | نظرات ()
خــانه را آراستــن بر یــار یعنی انتظــــــــــــــار....
روی دل گرداندن از اغیار یعنی انتظــــــــــــــار....
خواب را در چشم گریان، ره ندادن تا سحــــــر....
اشک و بی تابی و استغفار یعنی انتظــــــــــــار....
در غیـاب و در ظهــــور آن امــــام منتقــــــــم....
بـا عــدو آمــاده پیکـــــــار یعنــــی انتظــــــــار....
در هوای دوســت پـــاره کردن بنـــد هـــــــــوا....
دادن دل را به دست یـــــار یعنـــی انتظــــــــار....
حـب دنیا دور دل پیچیـــــده چون مــــار هوس...
در حقیقت کشتن این مـار یعنــی انتظــــــــــــار...
صبح جمعه ناله اَین الحسـن، اَین الحسیــــــن...
دم به دم با نــاله های زار یعنـی انتظــــــــــــار...
پـاک کردن خــانــه دل را ز هر آلایـــشـــــــــی....
از بــــرای دعوت دلـــدار یعنــــی انتظــــــــــار...
نالــــه یـــا مهــــدیِ زهرا به بیــت سوختــــــه...
در میـــان آن در و دیـــوار یعنـــــی انتظــــــــار...
شیعــه دارد غیرت ازعبــاس و ایثار از حسیـن....
همچنــان این غیــرت و ایثــار یعنـی انتظـــــــار....
"میثـم"! این مصراع را بر لوح دل باید نوشت...
پیـــــروی از میثـــم تمــــار یعنــــی انتظـــــــــار...

اللهم عجل لولیک الفرج....طبقه بندی: شعر، 
نوشته شده در تاریخ جمعه دوازدهم آبان 1391 توسط منتظر فرج | نظرات ()
عاشق که شدی خطا نباید بکنی…..

حتی به خودت جفا نباید بکنی…..

حالا که شدی چشم به راه مهدی(عج)…..

جز بر فرجش دعا نباید بکنی…..

اللهم عجل لولیک الفرج……طبقه بندی: شعر، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 توسط منتظر فرج | نظرات ()

   فاطمیه آمدوآن مونس و همدم کجاست؟

شمع میپرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟

در عزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا ،

تا نپرسد این جماعت بانی مجلس کجاست
طبقه بندی: عکس،  شعر، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه هفدهم بهمن 1390 توسط منتظر فرج | نظرات ()

کسی نیامده جز او سر قرار خودش

نشست غرق تماشای آبشار خودش


چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح


کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان"عج"

 ای قبله ی نمازگذاران آسمان 

ای خلق عالمت به سر سفره میهمان 

  هجر تو کرده قامت اسلام را کمان 

الغوث یا بن فاطمه الغوث الامان 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان"عج"

 ای روح دین حقیقت ایمان بیا بیا 

ای جان جان و مصلح کل جهان بیا 

 تنها دمید عترت و قرآن بیا بیا 

خورشید تا به کی به پس ابرها نهان

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان "عج"

 ای غائب از نگاه و چراغ دل همه 

داغ فراغ تو شده داغ دل همه 

 گل کرده این شراره به باغ دل همه 

آه از جگر بر آمده آتش گرفته جان 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان"عج"

 ای پر ز اشک چشم تو صحرا بیا بیا 

ای سینه سوز ناله زهرای بیا بیا 

 ای آرزوی زینب کبرا"س" بیا بیا 

تا چند سرو قامت دخت علی کمان 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان "عج"

 مولا"ع" کنار چاه صدا می زند تو را 

زهرا"س" به سوز و آه صدا می زند تو را 

 زینب"س" به قتلگاه صدا می زند تو را 

زخم عزیز فاطمه"س" گوید به مرزبان 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان"عج"

 از قلب داغدیده ندا می رسد بیا 

از ناله ی کشیده ندا می رسد بیا 

 از حنجر بریده ندا می رسد بیا 

ای داغدار لعل لب و چوب خیزران 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان"عج"

 تا کی ز دیده اشک نشانیم سیدی 

تا کی در انتظار بمانیم سیدی 

 تا کی دعای ندبه بخوانیم سیدی 

تا کی سر بریده ی جد تو بر سنان 

 عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان "عج"

 یاران دعا کنید که دلدار می رسد 

خورشید از درون شب تار می رسد 

 صبح ظهور و وصل رخ یار می رسد 

میثم بریز اشک و دعای فرج بخوان 

                                            " غلامرضا سازگار "
طبقه بندی: شعر، 
نوشته شده در تاریخ جمعه شانزدهم دی 1390 توسط منتظر فرج | نظرات ()
عصریك جمعه دلگیر،دلم گفت بگویم بنویسم

كه چراعشق به انسان نرسیده است؟

چرا آب به گلدان نرسیده است؟

چرالحظه باران نرسیده است؟

...وهركسی كه در این خشكی دوران به لبش جان نرسیده است،

به ایمان نرسیده است.

وغم عشق به پایان نرسیده است.

بگو حافظ دل خسته زشیرازبیایدبنویسدكه هنوزم كه هنوزاست،

چرایوسف گمگشته به كنعان نرسیده است؟

چراكلبه احزان به گلستان نرسیده است؟

دل عشق ترك خورد،گل زخم نمك خورد،زمین مرد،

خداوند گواه است،دلم چشم به راه است؛ ودرحسرت یك پلك نگاه است.

ولی حیف نصیبم فقط آه است و همین آه خدایا برسد كاش به جایی؛

برسد كاش صدایم به صدایی...

عصراین جمعه دلگیر وجود توكناردل هربیدل آشفته شود حس، توكجایی گل نرگس؟

به خداآه نفس های غریب توكه آغشته به حزنی است زجنس غم وماتم،

زده آتش به دل عالم وآدم

مگراین روز وشب رنگ شفق یافته درسوگ كدامین غم عظمی

به تنت رخت عزاكرده ای ای عشق مجسم كه به جای نم شبنم

بچكدخون جگردم به دم از عمق نگاهت

نكندبازشده ماه محرم كه چنین میزند آتش به دل فاطمه آهت

به فدای نخ آن شال سیاهت

به فدای رخت ای ماه بیا،صاحب این بیرق واین پرچم واین مجلس واین روضه واین بزم تویی؛

آجرك الله،عزیزدو جهان یوسف درچاه،دلم سوخته ازآه نفس های غریبت

دل من بال كبوترشده،خاكسترپرپرشده،

همراه نسیم سحری روی به فطرس معراج نفس گشته هوایی وسپس رفته به اقلیم رهایی

به همان صحن وسرایی كه شما زائرآنی

وخلاصه شود آیاكه مرا نیزبه همراه خودت زیر ركابت ببری

تابشوم كرب وبلایی؛ به خدا درهوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد،

نگهم خواب ندارد شب من روزن مهتاب ندارد،

همه گویندبه انگشت اشاره:مگراین عاشق بیچاره ی دلداده ی دل سوخته ارباب ندارد؟

توكجایی؟توكجایی شده ام بازهوایی...

گریه كن گریه وخون گریه كن آری كه هرآن مرثیه را خلق شنیده ست

شمادیده ای آن راواگرطاقتتان هست كنون من نفسی روضه مقتل بنویسم؛

وخودت نیز مددكن كه قلم دركف من همچوعصا دركف موسی بشود

چون تپش موج مصیبات بلنداست.

به گستردگی ساحل نیل بلند است.

...واین بحرطویل است وببخشیداگراین مخمل خون برتن تبدارحروف است

كه این روضه ی مكشوف لهوف است.

عطش برلب عطشان لغات است وصدای تپش سطربه سطرش همگی موج مزن آب فرات است.

وارباب همه سینه زنان كشتی آرام نجات است؛

ولی حیف كه ارباب((قتیل العبرات)) است؛

ولی حیف كه ارباب ((اسیرالكربات))است؛

...ولی هنوزم كه هنوزاست حسین بن علی تشنه یاراست

وزنی محو تماشاست زبالای بلندی،

الف قامت اودال همه هستی اودركف گودال و سپس آه كه؛((الشمر...))

خدایاچه بگویم كه(( شكستند سبو را وبریدند))...

دلت تاب ندارد به خدا باخبرم میگذرم ازتپش روضه كه خود غرق عزایی،

تو خودت كرب و بلایی؛

قسمت میدهم آقا به همین روضه كه درمجلس ما نیز بیایی،

تو كجایی.... توكجایی....


طبقه بندی: شعر، 
نوشته شده در تاریخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط منتظر فرج | نظرات ()

دوباره آسمان غم گرفته میل آن دارد ببارد دلم طاقت ندارد به سینه می رود دم باز دم چون آه آیاد غروب از راه آید هلال ماه آید به سوی دشت غربت موکل یک شاه آید صدای آه آید صدای ضجه یک بانوی محمل نشین گهگاه آید چرا این کاروان سوی مصیبت با زن و فرزند و پیر و خرد با این خیمه و خرگاه آید صدای آه آید صدای ناله مظلومه مادرم از پس این کاروان هرگاه آید برای یاری این کاروان سالار عشق از طور موسی می رسد یعقوب از کنعان و عیسی از برای آسمان و نوح از دریا در آخر یوسف مصری ز بطن چاه می آید صدای آه می آید صدای مادری با گریه جانکاه می آیاد عزیزم از سفر برگشته است بی راه می آید صدای آه می آید

دوباره کوچه ها مثل دل بی تاب فرزندان آمدم به همراه دل محزون خاتم گرفته رنگ اشک و ناله کمکم  دوباره بانویی با قامت خم میان خیمه ها گرم عزاداری دمادم به رخسارش نشسته اشک غم ماندد شبنم غمم غم مونسم غم همدمم غم به غیر از غم ندارم یار و هم دم غمم نگذاشت من تنها بمونم مریضا بارک ا... مرهبا غم
طبقه بندی: شعر، 
نوشته شده در تاریخ جمعه چهارم آذر 1390 توسط منتظر فرج | نظرات ()
باز هر کوچه و بازار شده وادی ماتم شده غرق تب و اشک پر از گریه نم نم رسیده است دوباره همه جا عطر محرم بساط غم و اندوه شده باز فراهم بیائید همه سینه زنان گریه کنان نوحه بخوانید همه شور بگیرید همه اشک بریزید بخوانید از آن عشق مجسم از آن روح مکرم که غرق غم و اندوه شده غصه عالم چه شوری است چه حالی است چه احساس زلالی است بیائید که از سفره ارباب از این سفره پر برکت و پر خیر همه رزق بگیریم که دست همه خالی است و این اشک شبیه پر و بالی است که تا یک دل و یک رنگ همه بال بگیرید و بمیریم چرا که به خدا حضرت ارباب تجلی صفات است و هم جلوه ذات است در اوج درجات است شفیع ارصات است قتیل العبرات است اسیر الکربات است و کشتی نجات است و اشک غم او آب حیات است و لب تشنه لبهاش در آن ظهر عطش نوش لب خشک فرات است و اما خود ارباب گواه است دلم منتظر برگ برات است که دلتنگ غبار حرمین و عطبات است همان جا که شب جمعه پر از عطر دل انگیز بهشت است همان مرقد حضرت که فرش حرمش بال فرشته است . عجب کرب و بلائی


طبقه بندی: شعر، 
(تعداد کل صفحات:5)      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

ذکــر تعجیل فــــرج رمز نجات بشــــر است.....


ما بـــرآنیم که این ذکـــــر جهـــانی بشــــود.....
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
دانشنامه مهدویت
 
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان


 شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic